Betaaldagen & Bedragen 2024 op een rij

Studieschuld

Is een studieschuld nodig?

Studeren is in Nederland in principe voor iedereen weggelegd. Daarom bestaat er de basisbeurs. Iedere persoon van 18 tot 34 jaar die aan HBO of universiteit gaat studerenn heeft daar recht op en in veel gevallen ook MBO studenten. De basisbeurs is een steuntje in de rug maar niet genoeg om van te leven. Daarom is er de mogelijkheid een aanvullende beurs aan te vragen. Deze wordt berekend aan de hand van het gezamenlijke inkomen en de lasten van de ouders. De ouders worden geacht bij te dragen aan de studie maar als dat nog niet voldoende is kun je geld lenen bij de studiefinanciering. Bijna de helft van alle studenten heeft een rentedragende lening. Dit betreft dus een echte lening, zij het tegen een alleszins redelijke rente. De basisbeurs en een aanvullende beurs kun je beschouwen als een gift mits je inderdaad afstudeert, anders moet je ook dat bedrag terugbetalen. Verder zijn er de mogelijkheden een OV kaart te krijgen en krediet voor je collegegeld. Van dat krediet maakt een derde van de studenten gebruik.

Denk goed na

Alles bij elkaar is het dus goed mogelijk om te studeren voor wie daar anders de middelen niet voor zou hebben. Een paar dingen moeten in acht worden genomen. Het lenen voor studie is erg makkelijk en kan daarom een valkuil zijn voor diegenen die nog helemaal niet nagedacht hebben over hun toekomst. Ook is het lenen van geld voor jonge mensen iets abstracts en kunnen ze nog niet goed overzien wat dat betekent. Anderzijds zijn er ook jongeren die zich absoluut niet in de schulden willen steken en er alles aan zullen doen om dat te voorkomen, zelfs als de ouders weigeren de volgens de overheid redelijke ouderbijdrage te betalen. Helaas komt dit vrij vaak voor omdat ouders soms geen zin hebben mee te betalen aan een studie die zij als nutteloos beschouwen of omdat er een slechte relatie bestaat tussen ouders en kind. Slechts in uitzonderingsgevallen kan je dan een hogere aanvullende beurs krijgen en je zult dus meer moeten lenen of gaan werken. Denk er goed over na, als je echt gemotiveerd bent voor je studie kun je wel het risico nemen om een lening af te sluiten. In dat geval is het een investering voor je toekomst. Probeer altijd zo min mogelijk te lenen.

gemiddelde studieschuld

De gemiddelde studieschuld na afronding van de studie is op dit moment 14.000 euro. De lening moet worden terugbetaald en de rente begint al te lopen tijdens je studie. Nadat de studie is afgerond moet je binnen twee jaar beginnen met afbetalen en in principe in vijftien jaar klaar zijn met betalen. Omdat de rente doortikt en je ook rente over rente betaalt is het aan te bevelen om je lening zo snel mogelijk af te betalen, als je een goede baan hebt gevonden uiteraard. Mocht je hier niet toe in staat zijn en dat kunnen bewijzen, dan kun je minder betalen en wordt je schuld na vijftien jaar kwijtgescholden.

Hoe verloopt het terugbetalen van mijn studiefinanciering?

Bereken hoe het terugbetalen van je studiefinanciering zal verlopen: hoelang moet je hoeveel betalen en hoe wijzigt de studieschuld gedurende het aflossen?

Deze berekening toont het verloop van je studieschuld vanaf het moment dat je geen studiefinanciering meer ontvangt, hopelijk omdat je bent afgestudeerd.

Bij het terugbetalen van de studiefinanciering heb je naast het ‘normale terugbetalen’ een aantal keuzes, zoals:

  • Meteen beginnen met terugbetalen in plaats van wachten tot na de aanloopfase.
  • Tussendoor extra aflossen.
  • Sneller aflossen door iedere maand meer te betalen.
  • Pauzeren met aflossen, als het financieel even niet meezit.

Je kunt hier berekenen hoe het normaal terugbetalen zal verlopen. Indien gewenst in vergelijking met één van bovenstaande keuzes. Wat moet je maandelijks betalen, hoe lang duurt het terugbetalen, hoeveel geld betaal je uiteindelijk en wat zijn de gevolgen van een andere rente?

Rekenvoorbeelden Studieschuld.

Op dit moment zijn de rente tarieven laag. Als je in 2013 bent begonnen met aflossen, dan betaal je de eerste komende 5 jaar 0,6%. Hieronder een tabel van een indicatie* van je mogelijke maandlasten. Stel dat je 25000 euro schuld opbouwt dat betaal je maandelijks 200 euro. Gemiddeld is het ligt het startsalaris voor en HBO/WO student op 2000 euro bruto. Laten gemakshalve aannemen dat dit netto 1400 euro is. Als daar dan nog 200 euro af moet. Dan blijft er weinig over. Dus denk goed na.

EndFragment

StartFragment

Lening bedrag per maand
10000  € 81
15000  € 121
20000  € 161
25000  € 201
30000  € 242
35000  € 282
40000  € 322
45000  € 363
50000  € 403

*is een berekening ter indicatie. Het werkelijke maandbedrag wordt vastgesteld door DUO.

Hoe kom je sneller van je studieschuld af?

  • Niet lenen DUH!!
  • Naast je termijnen kun je jaarlijks een extra bedrag overmaken

Studieschuld terugbetalen

Hoe terugbetalen werkt

Te veel financiering ontvangen? Of tijdens uw studie bij DUO geleend? Dan heeft u een studieschuld opgebouwd. Deze studieschuld kan bestaan uit:

  • een rentedragende lening
  • prestatiebeurs die (nog) niet is omgezet in een gift
  • te veel ontvangen financiering die niet meteen is terugbetaald
  • collegegeldkrediet

Er komt een moment dat u de studieschuld moet terugbetalen.

Op de pagina’s over studieschuld vind je informatie over wanneer je moet terugbetalen, hoe lang je moet terugbetalen en hoe het zit met de rente. Ook leest u informatie over het aflossen van een ov-schuld.